Jodie Sweetin เปิดเผยว่าเธอกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ Secret Hallmark

Jodie Sweetin แค่ปล่อยให้เธอยุ่งอยู่กับการถ่ายทำภาพยนตร์ Hallmark ที่ยังไม่ประกาศ