ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ erfurter-schachfestival.de

ภาพยนตร์เรื่องไหนที่จะดู?
 
  1. ทั่วไป: เว็บไซต์นี้ ('ไซต์') เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย erfurter-schachfestival.de ('เรา', 'เรา', 'ของเรา') ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ('ข้อกำหนด') ควบคุมการใช้งานไซต์นี้ของคุณ
  2. การยอมรับเงื่อนไข: การเข้าถึงและใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ควรใช้ไซต์ของเรา
  3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การใช้ไซต์ต่อไปหลังจากที่เราโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ตามที่แก้ไข
  4. เนื้อหา: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ กราฟิก รูปภาพ และข้อมูล เป็นทรัพย์สินของเราหรือทรัพย์สินของคู่ค้าของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
  5. การใช้เนื้อหา: เนื้อหานี้อาจถูกใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ จากไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้า
  6. การปฏิบัติของผู้ใช้: คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้
  7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เราให้บริการไซต์นี้และเนื้อหา 'ตามที่เป็น' เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด
  8. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน: ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องอันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้ของคุณ
  9. กฎหมายที่บังคับใช้: ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่เราตั้งอยู่ โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย
  10. ติดต่อ: หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ info@erfurter-schachfestival.de.com

อัพเดทล่าสุด: 24.07.23